Wat is een particuliere woning?

Wat is een particuliere woning?

  • woning in particuliere eigendom
  • huurwoningen door particulieren bewoond
  • bejaardentehuizen
  • verpleeghuizen en zorginstellingen
  • aanleunwoningen
  • studentenwoningen
  • kloosters, voor zover deze worden gebruikt voor permanente bewoning
  • tweede woning, voor zover permanente bewoning is toegestaan

Woningen jonger dan 2 jaar en gebouwen met een andere bestemming dan hier boven staat vermeld vallen dus niet onder deze maatregel. Voor deze woningen en gebouwen moet over het schilderwerk het hoge Btw-tarief worden berekend. Het voordeel voor huurders/bezitters van een huis ouder dan 2 jaar is dus aanzienlijk.